Monday, 15 July 2013

Doa Harian Bulan Ramadhan

sangat lama tak mengintip entry ni...InsyaAllah akan bersama semula melewati hari2ku di bulan Ramadhan yang berkah ini..sedikit perkongsian doa2 yang saya dapat semasa sekolah menengah dahulu (SMAYK).. 


Doa Harian Bulan Ramadhan

Doa hari-1
Ya Allah, jadikanlah pusaku sebagai puasa orang-orang yang benar-benar berpuasa. Dan ibadah malamku sebagai ibadah orang-orang yang benar-benar melakukan ibadah malam. Dan jagalah aku dari tidurnya orang-orang yang lalai. Hapuskanlah dosaku wahai Tuhan sekalian alam. Ampunilah aku wahai Pengampun para pembuat dosa.

Doa hari-2
Ya Allah, dekatkanlah aku kepada keredhoan-Mu dan jauhkanlah aku dari kemurkaan-Mu serta alasan-Mu. Berilah aku kemampuan untuk membaca ayat-ayat-Mu dengan rahmat-Mu wahai Maha Pengasih dari semua Pengasih. Berikanlah aku rezeki dan akal kewaspadaan.

Doa hari-3
Ya Allah, jauhkanlah aku dari kebodohan dan kesesatan. Sediakanlah bahagian untukku dari segala kebaikan yang Kau turunkan demi kemurahan-Mu wahai zat Yang Maha Dermawan dari semua dermawan.

Doa hari-4
Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku untuk menegakkan perintah-perintah-Mu dan berilah aku manisnya berzikir mengingati-Mu. Berilah aku kekuatan untuk menunaikan syukur kepada-Mu dengan kemuliaan-Mu. Dan jagalah aku  dengan penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu wahai zat Yang Maha Melihat.

Doa hari-5
Ya Allah, jadikanlah aku diantara orang-orang yang memohon ampunan dan jadikanlah aku sebagai hamba-Mu yang soleh dan setia serta jadikanlah aku diantara Auliya`-Mu yang dekat disisi-Mu. Dengan kelembutan-Mu wahai zat Yang Maha Pengasih di antara semua Pengasih

Doa hari-6
Ya Allah, janganlah Engkau hinakan aku kerana perbuatan maksiat terhadap-Mu dan janganlah Engkau pukul aku dengan cambuk balasan-Mu. Jauhkanlah aku dari hal-hal yang dapat menyebabkan kemurkaan-Mu dengan anugerah dan bantuan-Mu wahai Puncak Keinginan orang-orang yang berkeinginan.

Doa hari-7
Ya Allah, bantulah aku untuk melaksanakan puasanya dan ibadah malamnya. Jauhkanlah aku dari kelalaian dan dosa-dosanya. Dan berikanlah aku zkir berupa zikir mengingati-Mu secara berkesinambungan dengan Taufiq-Mu wahai Pemberi Petunjuk orang-orang yang sesat.

Doa hari-8
Ya Allah, berilah aku rezeki berupa kasih sayang terhadap anak-anak yatim dan pemberian makan serta penyebaran salam dan pergaulan dengan orang-orang yang mulia dengan Kemuliaan-Mu wahai tempat berlindung bagi orang-orang yang berharap.

Doa hari-9
Ya Allah, sediakanlah untukku sebahagian dari Rahmat-Mu yang luas dan berilah aku petunjuk kepada ajaran-ajaran-Mu yang terang. Dan bimbinglah aku menuju kepada kerelaan-Mu yang penuh dengan kecintaan-Mu wahai harapan orang-orang yang rindu.

Doa hari-10
Ya Allah, jadikanlah aku di antara orang-orang yang bertawakkal kepada-Mu dan jadikanlah aku di antara orang-orang yang menang disisi-Mu dan jadikanlah aku di antara orang-orang yang dekat kepada-Mu dengan ihsan-Mu wahai Tujuan orang-orang yang memohon.

Doa hari-11
Ya Allah, tanamkanlah dalam diriku kecintaan kepada perbuatan baik dan tanamkanlah dalam diriku kebencian terhadap kemaksiatan dan kefasikan. Jauhkanlah dariku kemurkaan-Mu dan api neraka dengan pertolongan-Mu wahai Penolong orang-orang yang meminta pertolongan.

Doa hari-12
Ya Allah, hiasilah diriku dengan penutup dan kesucian. Tutupilah diriku dengan pakaian qana`ah dan kerelaan. Tempatkanlah aku di atas jalan keadilan dan sikap tulus. Amankanlah diriku dari setiap yang aku takuti dengan penjagaan-Mu wahai penjaga orang-orang yang takut.

Doa hari-13
Ya Allah, sucikanlah diriku dari kekotoran dan kejelekan. Berilah kesabaran padaku untuk menerima segala ketentuan. Dan berilah kemampuan kepadaku untuk betaqwa dan bergaul dengan orang-orang yag baik dengan bantuan-Mu wahai Dambaan orang-orang yang miskin.

Doa hari-14
Ya Allah, janganlah Engkau hukum aku kerana kekeliruan yang kulakukan. Ampunilah aku dari kesalahan-kesalahan dan kebodohan. Janganlah Engkau jadikan diriku sebagai sasaran bala` dan malapetaka dengan kemuliaan-Mu wahai kemuliaan kaum Muslimin.

Doa hari-15
Ya Allah, berilah aku rezeki berupa ketaatan orang-orang yang khusyu`. Dan lapangkanlah dadaku dengan taubatnya orang-orang yang menyesal dengan keamanan-Mu wahai Keamanan untuk orang-orang yang takut.

Doa hari-16
Ya Allah, berilah aku kemampuan untuk hidup sebagaimana kehidupan orang-orang yang baik. Jauhkanlah aku dari kehidupan bersama orang-orang yang jahat. Dan naungilah aku dengan rahmat-Mu hingga sampai kepada alam akhirat. Demi ketuhanan-Mu wahai Tuhan sekalian alam.

Doa hari-17
Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada amal kebajikan dan penuhila hajat serta cita-citaku wahai Yang Maha Mengetahui Keperluan, tanpa pengungkapan permohonan. Wahai Yang Maha Mengetahui segala yang ada di dalam hati seluruh isi alam. Selawat atas Muhammad an keluarganya yang suci.

Doa hari-18
Ya Allah, sedarkanlah aku akan berkah-berkah yang terapat pada sahurnya. Sinarilah hatiku dengan terang cahayanya dan bimbinglah aku dan seluruh anggota tubuhku untuk dapat mengikutu ajaran-ajarannya demi cahaya-Mu wahai Penerang hati para `arifin.

Doa hari-19
Ya Allah, penuhilah bahagianku dengan berkah-berkahnya dan mudahkanlah jalanku menuju kebaikan-kebaikannya. Janganlah Kau jauhkan aku dari keterimaan kebaikan-kebaikannya wahai Pemberi Petunjuk kepada kebenaran yang terang

Doa hari-20
Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu syurga dan tutupkanlah bagiku pintu-pintu neraka. Berikanlah kemampuan padaku untuk membaca al-quran wahai Penurun Ketenangan di dalam hati orang-orang Mu`min.

Doa hari-21
Ya Allah, berilah aku petunjuk menuju kepada keredhaan-Mu. Janganlah Engkau beri jalan kepada syaitan untuk menguasaiku. Jadikanlah syurga bagiku sebagai tempat tinggal dan peristirehatan wahai Pemenuh keperluan orang-orang yang meminta.

Doa hari-22
Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu kurnia-Mu, turunkan untukku berkah-berkah-Mu. Berilah kemampuan untukku kepada penyebab-penyebab keredhoan-Mu dan tempatkanlah aku di dalam syurga-Mu yang luas wahai Penjawab doa orang-orang yang dalam kesempitan. 

Doa hari-23
Ya Allah, sucikanlah aku dari dosa-dosa dan bersihkanlah diriku dari segala aib. Tanamkanlah ketaqwaan di dalam hatiku wahai Penghapus kesalahan orang-orang yang berdosa.

Doa hari-24
Ya Allah, aku memohon kepada-Mu hal-hal yang mendatangkan keredhoan-Mu. Aku berlindung dengan-Mu dari hal-hal yang mendatangkan kemarahan-Mu. Aku memohon kepada-Mu kemampuan untuk mentaati-Mu serta menghindari kemaksiatan terhadap-Mu wahai Pemberi para peminta.

Doa hari-25
Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang mencintai Auliya-Mu dan memusuhi musuh-musuh-Mu. Jadikanlah aku pengikut sunnah-sunnah penutup Nabi-Mu wahai Penjaga hati para Nabi.

Doa hari-26
Ya Allah, jadikanlah usahaku sebagai usaha yang disyukuri, dosa-dosaku diampuni, amal perbuatanku diterima, dan seluruh aibku ditutupi wahai Maha Pendengar dan semua yang mendengar.

Doa hari-27
Ya Allah, rezekikanlah kepadaku keutamaan Lailatul Qadr dan ubahlah perkara-perkaraku yang sulit menjadi mudah. Terimalah permintaan maafku dan hapuskanlah dosa dan kesalahanku wahai Yang Maha Penyayang terhadap hamba-hambaNya yang soleh.

Doa hari-28
Ya Allah, penuhkanlah hidupku dengan amalan-amalan sunnah dan muliakanlah aku dengan terkabulnya semua permintaanku. Dekatkanlah perantaraanku kepada-Mu di antara semua perantara wahai Yang tidak tersibukkan oleh permintaan orang-orang yang meminta.

Doa hari-29
Ya Allah, liputilah aku dengan rahmat dan berikanlah kepadaku Taufiq serta penjagaan. Sucikanlah hatiku dan noda-noda fitnah wahai Pengasih terhadap hamba-hamna-Nya yang Mu`min.

Doa hari-30
Ya Allah, jadikanlah puasaku disertai dengan syukur dan penerima di atas jalan keredhoaan-Mu dan keredhoan Rasul. Cabang-cabangnya kukuh dan kuat berkat pokok-pokoknya demi kenabian Muhammad dan keluarganya yang suci dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam.

Amin.. Ya Robbal `Alamin…

No comments:

Post a Comment